Виетнамци в България | Người Việt ở Bun-ga-ri | Vietnamese People in Bulgaria [ENG]Xin chào các bạn!!!
Какъв е животът на младите виетнамци в България? Какво от българската култура им харесва най-много и какво от виетнамската им липсва?
Ние се срещнахме с няколко млади виетнамци, които да ни разкажат за себе си и за живота си тук.
What’ the life of the young Vietnamese people in Bulgaria? Watch the video to get to know them! Thank you for participating and watching! Click the button for subs in English. We will add subs in Vietnamese soon ~~
Cảm ơn các bạn – Velizara, Misho & Petya

24 comments

  1. Tôi đã sống ở Bun ga ri từ năm 1983đến1991 tại làng Ruzinsi Vidin.Rất mong có dịp trở lại.

  2. Cám ơn các bạn ,tôi là người đội mũ đang tác nghiệp trong hình 🤩😍🤗

  3. Чудя се кой да схрускам повече?!
    Разкошни сте ми и тримата!

  4. tôi sang bulgaria tháng 6 năm 1981 ĐẾN NĂM 1991 …. HỌC Ở TRƯỜNG TIẾNG KREMIKÓCXI SOPIA .THEO HTLĐ …HOC TIẾNG 3 THÁNG LÀM TAI THỦ ĐÔ. SÔPHIA …LÀM Ở CÔNG TY .SỐP STRÔI …Ở KHU .MLAĐỐT 4 BLÓC 5/12 ….THỜI ĐIỂM ĐÓ NGƯỜI DÂN BUL RẤT QUÍ MẾN NGƯỜI VIỆT…THỜI ĐÓ TÔI NÓI TIẾNG RÂT ĐỦ HIỂU VÀ DAO DỊCH …VÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI BẠN THÂN ..VÀ RIÊNG CÓ NGƯỜI BẠN RẤT YÊU QUÍ Ở TP .LÔM ..YL.ĐƯỜNG PỐ….I BAN VA RỐP 62 TÊN CÔ .JULY …CHÀO CÁC BAN ĐANG SÔNG Ở BUL CÓ SK TỐT NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT VIỆT ….

Leave a comment

Your email address will not be published.