Bulgaria and Israel: 30 years friendship and partnershipThis year, Israel and Bulgaria mark 30 years from the resumption of diplomatic relations between the two countries. 30 years of friendship and partnership, marked by deep and strong historical bonds between the two peoples. Furthermore, the relations between both countries are going from strength to strength.
On this occasion, the Embassy of Israel in Sofia is proud to present a special video, which depicts this reality and highlights the affinity as well as the similarities between Bulgaria and Israel.

Special thanks to the multimedia reporter and photographer Ladislav Tsvetkov for the wonderful footage of Bulgaria.

Тази година Израел и България отбелязват 30 години от възстановяване на дипломатическите отношения между двете страни. 30 години на приятелство и партньорство, белязани от дълбоките и силни исторически връзки между двата народа. Нещо повече, отношенията между двете страни се развиват все по-интензивно.
По този повод, Посолството на Израел в София с гордост представя едно специално видео, което отразява именно тази реалност, подчертава сходството, както и приликите между България и Израел.

Специално благодарим на мултимедийния репортер и фотограф Ладислав Цветков за прекрасните кадри от България.