Bulgari – Đất Nước Nghèo Nhất Liên Minh Châu Âu EU

#psmh #bulgari Bulgari – Đất Nước Nghèo Nhất Liên Minh Châu Âu EU Hoa Hồng Bungari, Ôi! Loài hoa diệu kì! Hoa ở đâu chẳng biết, Theo người hay gió bay. Đây là những câu thơ đầu trong bài thơ hoa hồng bungari của nhà thơ tế hanh trong sách giáo khoa tiếng việt lớp… Continue reading Bulgari – Đất Nước Nghèo Nhất Liên Minh Châu Âu EU