Bulgari – Đất Nước Nghèo Nhất Liên Minh Châu Âu EU

#psmh #bulgari Bulgari – Đất Nước Nghèo Nhất Liên Minh Châu Âu EU Hoa Hồng Bungari, Ôi! Loài hoa diệu kì! Hoa ở đâu chẳng biết, Theo người hay gió bay. Đây là những câu thơ đầu trong bài thơ hoa hồng bungari của nhà thơ tế hanh trong sách giáo khoa tiếng việt lớp… Continue reading Bulgari – Đất Nước Nghèo Nhất Liên Minh Châu Âu EU

Виетнамци в България | Người Việt ở Bun-ga-ri | Vietnamese People in Bulgaria [ENG]

Xin chào các bạn!!! Какъв е животът на младите виетнамци в България? Какво от българската култура им харесва най-много и какво от виетнамската им липсва? Ние се срещнахме с няколко млади виетнамци, които да ни разкажат за себе си и за живота си тук. What’ the life of the young Vietnamese people in Bulgaria? Watch… Continue reading Виетнамци в България | Người Việt ở Bun-ga-ri | Vietnamese People in Bulgaria [ENG]