The Winner of The Voice Bulgaria 2021 / Petya PanevaFor the first time since the start of the show in Bulgaria 10 years ago, the winner is the Bulgarian folklore singer Petya Paneva. Incredible performance and unique voice, that represent the rich Bulgarian heritage. Petya performed the famous Bulgarian song “Kalimanku Denku”.

За първи път в 10 годишната история на шоуто в България, победител е българската фолклорна певица Петя Панева. Невероятно изпълнение и уникален глас, които представят богатото българско наследство. Петя изпълни известната българска песен „Калиманку Денку”.

Support us:

Follow us: